oferty lokalne oferty ogólnopolskie informacje o katalogu rejestracja kontakt


Regulamin Katalogu Firm WBIZNES.COM

1. Strona internetowa wraz z katalogiem jest własnością osoby prywatnej zwanej dalej administratorem serwisu.
2. Wpisy umieszczane są w katalogu bezpłatnie na życzenie przedsiębiorcy, jeśli uzyskają akceptacje administratora serwisu.
3. Wpisy przechowywane są w katalogu przez okres jednego roku, później są kasowane bez możliwości odzyskania plików.
4. O umieszczeniu wpisu lub o odmowie umieszczenia decyduje administrator serwisu.
5. Administrator zastrzega, że wpisy mogą być usunięte bez podania przyczyny.
6. Wpis wymaga udostępnienia przez Przedsiębiorcę prawdziwych danych osobowych.
7. Osoba zgłaszająca wpis w imieniu przedsiębiorcy musi posiadać upoważnienie.
8. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora serwisu.
      Administrator zobowiązuje się do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.
9. Wpis do katalogu wymaga wyrażenia zgody na upublicznienie danych firmy.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z umieszczenia i upublicznienia danych.
11. Administrator zastrzega możliwość zmiany regulaminu bez podania przyczyn
       i bez poinformowania przedsiębiorcy o tym fakcie.
12. Zastrzega się również możliwość usunięcia wpisu bez podania przyczyn przed upływem roku.
13. Umieszczenie wpisu wymaga bezwarunkowej akceptacji regulaminu.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie łączy telekomunikacyjnych oraz hostingu.
15. Nie tolerujemy spamu, wpisów stron związanych z pornografią oraz sprzecznych w jakikolwiek sposób z polskim prawem.
16. Katalog MojeMiasto.org nie pobiera jakichkolwiek opłat za umieszczanie wpisów w swojej bazie.  Jedyne opłaty dotyczą
      ewentualnego wykonania reklamy graficznej w ramach działalności artystycznej administratora serwisu. 
     Wykupując wpis płatny zleceniodawca otrzymuje od administratora licencję na wykorzystywanie stworzonej grafiki
     dla celów reklamowych przez  zleceniodawcę, ale nie przenosi pełnych autorskich praw majątkowych dzieła
     (chyba, że strony ustalą inaczej).
17. Istnieje możliwość dodania do katalogu interesujących i wartościowych stron domowych na podanych wyżej zasadach.
     W takim przypadku grafikę konieczną do zamieszczenia wpisu wizualnego wykonuje właściciel dodawanej strony.
     Nie ma możliwości zlecenia nam wykonania grafiki przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej.


Jeśli nie posiadasz banera, strony lub wizytówki internetowej zgłoś się do nas - wykonamy to dla Ciebie w ramach
umowy o dzieło. Ceny rozpoczynają się od 12 zł (netto). Wpis przechowujemy przez rok, więc najmniejsze koszta reklamy
widocznej w sieci przez 24h/dobę to zaledwie

1 zł / miesiąc (netto)!!!
Masz pytania - pisz:    biuro@mojemiasto.org


producenci sklepy usługi instytucje created by www.wbiznes.com